Marabou Feather Boa for Fashion Dolls - Black & White Mix